Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie zverejnila správu o vplyveEurópska rada pre inovácie (EIC) je hlavnou iniciatívou Európskej komisie na podporu inovácií v rámci programu Horizont Európa. S rozpočtom viac ako 10 miliárd eur podporuje ambiciózne startupy a výskumné tímy z celej Európy v každej fáze inovačného reťazca, od výskumu v rannom štádiu až po komercializáciu. Správa o vplyve publikovaná 6. decembra 2022 prehľadne graficky sumarizuje doterajšie výsledky EIC podpory; nižšie je uvedených niekoľko z nich.

EIC už počas svojej pilotnej fázy v rokoch 2014 -2021 poskytla 100 miliónov EUR na komercializáciu prelomových nápadov prostredníctvom prvého súboru výziev EIC Transition. Portfólio EIC spoločností dosiahlo kombinovanú hodnotu vyše 40 miliárd EUR vrátane 12 „jednorožcov“ 112 „kentaurov“. Doteraz poskytnutá podpora taktiež viedla k dokončeniu 92 investičných dohôd a získaniu 500 miliónov eur v rámci spoločných investícií cez EIC fond, napomohla viac ako 500 výskumným projektom, ktoré priniesli približne 1375 inovácií a pomocou akcelerátora EIC bolo  grantmi do výšky 2,5 mil. podporených viac ako 1600 startupov a malých a stredných podnikov.

V tomto období získali finančnú podporu z EIC fondov aj tri slovenské firmy: MultiplexDX, ktorá vyvíja vysoko presné diagnostické testy pre efektívnu a personalizovanú liečbu rakoviny prsníka a priniesla na trh prvý slovenský PCR test na ochorenie COVID-19; Sensoneo j.s.a., ktorá sa venuje vyvíjaniu inteligentných riešení pre riadenie odpadového hospodárstva (kombinuje pokročilé senzory s cloud softvérom a riadením zvozov) pre mestá, zvozové spoločnosti a OZV; SAFTRA Photonics, ktorá vyvíja Pickmol: rýchly systém diagnostiky organického znečistenia vody prostredníctvom vlastných čipov.

Zároveň ďalších 18 slovenských firiem získalo známku „Seal of excellence“. Toto ocenenie slúži na označenie excelentných projektov, ktoré nemohli byť financované z dôvodu rozpočtových obmedzení, ale spĺňali kvalitatívne požiadavky a môžu tak čerpať národné prostriedky.

Viac informácií:

Zverejnené 16.12.2022, slord