Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre výskum by mala uskutočniť „pragmatické zmeny“Predsedníčka Európskej rady pre výskum (ERC) Maria Leptin informovala poslancov Európskeho parlamentu, že fond EÚ pre hraničný výskum oznámi zmeny v spôsobe posudzovania návrhov, pričom bude brať do úvahy širšie hľadisko potenciálneho vplyvu a prínosu pre spoločnosť.

Keďže celá výskumná komunita EÚ sa snaží zmeniť spôsob hodnotenia výskumu, ERC nasleduje jej príklad a očakáva, že v decembri prijme závery o tom, ako môže zlepšiť svoj vlastný postup.

Hoci Leptin neprezradila žiadne podrobnosti, zdá sa, že táto myšlienka je v súlade so širšími plánmi reforiem európskeho hodnotenia výskumu, ktoré sa aktuálne odvíja od holých štatistík o počte publikovaných článkov v časopisoch a ich vplyvu, meraného podľa toho, ako často ich citujú iní.

V súčasnosti väčšina systémov hodnotenia nezohľadňuje rozmanitosť výsledkov výskumu a ich prínos pre spoločnosť. Keďže tvorcovia politík EÚ sa spoliehajú na to, že veda bude prínosom pre ekologickú a digitálnu transformáciu Európy, Európska komisia (EK) sa začiatkom tohto roka začala usilovať o zmenu myslenia a presunula dôraz na vedecký prínos pre spoločnosť a hospodárstvo.

Úlohou ERC je podporovať najlepších výskumníkov pri skúmaní najlepších myšlienok v akejkoľvek oblasti vedy, od zdravotníctva až po spoločenské vedy. Je to recept na úspech, keďže ERC za posledných 15 rokov udelila granty 12 vedcom, ktorí získali Nobelovu cenu. Systém hodnotenia fondu sa považuje za jeden z dôvodov jeho úspechu. Proces odborného hodnotenia vedú špičkoví výskumní pracovníci a jeho cieľom je vybrať tie najoriginálnejšie návrhy.

Vzhľadom na meniace sa časy zriadila ERC pracovnú skupinu, aby zvážila rôzne možnosti revízie, preskúmala definíciu vedeckej excelentnosti a preskúmala postupy podávania žiadostí a hodnotenia.

Politický obrat

ERC sa zároveň snaží „zefektívniť“ proces výberu vedcov do svojich hodnotiacich panelov. Každoročne potrebuje 1 000 vedcov, ktorí sa stanú členmi panelov, a ďalších 6 000, ktorí budú pôsobiť ako rozhodcovia na diaľku.

Poslanci vyjadrili obavy z toho, že ERC sa môže stať politickejšou, ak sa do nej zahrnie aj zohľadnenie jej prínosu pre spoločnosť ako celok. Christian Ehler, spravodajca Európskeho parlamentu pre výskumný program Horizont Európa, v ktorom má ERC svoje zázemie, vyjadril obavy, že užšie prepojenie fondu s politickými cieľmi EÚ by mohlo narušiť jeho autonómiu.

Leptin tieto obavy odmietlazdôraznila význam výskumu, ktorý prináša prospech spoločnosti.

Viac informácií:

Zverejnené: 8.12.2022, slord