Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre výskum prijala 1735 návrhov v rámci Advanced Grants 2021UArctic Research - European Research Council (ERC) Advanced Grants Call

Dňa 3. septembra 2021 oznámila Európska rada pre výskum (European Research Council, ERC) údaje o žiadostiach v rámci výzvy na predkladanie návrhov pre výzvu ERC Advanced Grants na rok 2021.

Predbežné údaje o predložených návrhoch sú nasledovné:

  • ERC dostala 1 735 návrhov, čo predstavuje pokles o 35 % v porovnaní s výzvou na rok 2020, keď bol predložený mimoriadne vysoký počet žiadostí (2 678);
  • Najviac žiadostí bolo predložených v oblasti fyzikálnych a technických vied (764), nasledovali vedy o živej prírode (499) a spoločenské a humanitné vedy (472);
  • Výskumníčky-ženy predložili 20,8 % návrhov, čo je o 0,5 % viac ako v predchádzajúcej výzve (20,3 %);
  • V pracovnom programe ERC je na rok 2021 vyčlenených 626 miliónov EUR na približne 250 grantov schémy Advanced Grants;
  • ERC teraz začína s hodnotením návrhov. Vybrané projekty budú oznámené v máji 2022.

Celý článok nájdete na webovej stránke ERC tu.

Viac o grantových schémach ERC si môžete prečítať tu.

Zverejnené 6.9.2021, slord