Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre výskum prijala viac ako 2 600 žiadostí o Consolidator GrantsEurópska rada pre výskum (ERC) vydala správu o výsledkoch svojej poslednej výzvy na získanie ERC Consolidators Grants, ktoré  podporujú vynikajúcich mladých vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Uzávierka tejto výzvy bola 20. apríla 2021 a podľa predbežných údajov o predložených návrhoch prijala ERC 2 648 žiadostí. To je o 5,6 % viac v porovnaní s výzvou v roku 2020, počas ktorej bolo predložených 2 506 žiadostí.

Najväčší počet žiadostí (1112) prišlo z oblasti fyzikálneho a technického inžinierstva, po nich nasledovali biologické vedy (779) a spoločenské a humanitné vedy (757). 33,5 % žiadostí, približne rovnaký podiel ako v predchádzajúcej výzve (33,6 %), predložili výskumníčky-ženy.

Z pracovného programu ERC bolo vyčlenených 633 miliónov EUR na odhadovaných 317 Consolidator Grants v roku 2021. ERC teraz začína s hodnotením žiadostí. Vybrané projekty budú oznámené v marci 2022.

ERC Consolidators Grants slúžia na podporu vynikajúcich výskumných pracovníkov v kariérnom štádiu, v ktorom ešte stále môžu konsolidovať svoj vlastný nezávislý výskumný tím alebo program. Uchádzači musia preukázať priekopnícku povahu, ako aj ambície a uskutočniteľnosť svojich vedeckých návrhov.

Viac informácií:

Zverejnené 5.5.2021, slord