Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre výskum vyhlásila 313 príjemcov grantu ERC Consolidator na rok 2021Európska rada pre výskum (ERC) zverejnila 17. marca 2022 výsledky výzvy na predkladanie návrhov do ERC Consolidator Grants rok 2021. Prestížny grant získa 313 vynikajúcich výskumných pracovníkov. Celkový rozpočet výzvy je 632 miliónov eur.

Budúci príjemcovia grantov budú realizovať svoje projekty na univerzitách a vo výskumných centrách v 24 členských štátoch EÚ a asociovaných krajinách programu Horizont Európa, pričom na prvých miestach sa umiestnili Nemecko (61 grantov), Spojené kráľovstvo (41) a Francúzsko (29). Desať príjemcov grantov sa nachádza v Rakúsku.

Do výziev ERC sa môžu prihlásiť vedci a výskumníci z celého sveta. Tentoraz víťazi zastupujú 42 národností, pričom v absolútnych číslach vedú rebríček Nemci (58 výskumníkov), Taliani (30) a Francúzi (26). Päť výskumníkov z USA a jeden výskumník z Nového Zélandu sa so svojimi grantmi plánujú vrátiť do Európy. V tejto poslednej výzve predložilo návrhy 2 652 žiadateľov a 12 % z nich získa finančné prostriedky. Žiadatelia mužského aj ženského pohlavia boli pri získavaní grantov rovnako úspešní.

Viac informácií:

Zverejnené 23.3.2022, slord