Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre výskum vyhlásila úspešných uchádzačov o Advanced Grants 2020Európska rada pre výskum (ERC) vyhlásila úspešných uchádzačov v grantovej schéme ERC Advanced Grants 2020. Finančné prostriedky v celkovej hodnote 507 miliónov EUR získa 209 popredných výskumných pracovníkov z celej Európy.

Ich práca by mala priniesť nové poznatky v mnohých oblastiach výskumu, akými sú napríklad:

  • súvislostí medzi obezitou a rakovinou pankreasu,
  • hrozieb prírodných vírusov,
  • počítačových čipov neurónovej siete inšpirovaných mozgom,
  • nových spôsobov architektov pri navrhovaní budov budúcnosti.

Budúci príjemcovia grantov budú svoje projekty realizovať na univerzitách a vo výskumných strediskách v 14 členských štátoch EÚ a pridružených krajinách, pričom najväčší počet grantov bude poskytnutých na projekty v Spojenom kráľovstve (51 grantov), ​​Nemecku (40), Francúzsku (22), Holandsku (17) a Rakúsku (12).

Výskumníčky-ženy predložili 22% z celkového počtu návrhov a získali 23% z celkovej sumy grantov. Od začiatku programu Horizont 2020 sa podiel žien medzi výskumnými pracovníkmi, ktorým boli granty udelené, neustále zvyšuje z približne 10% v roku 2014 na viac ako 22% v roku 2020.

Súvislosti

ERC Advanced Grants podporujú medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí sa už etablovali vo svojom odbore a významne ho ovplyvnili. Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, výnimočná vedúca osobnosť, ktorá pred zverejnením výzvy dosiahla prelomové originálne výsledky vo svojom odbore, a to v období posledných 10 rokov. Viac informácií tu.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Viac informácií:

Zverejnené 29.4.2021, slord