Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada prijala strategický program na ďalšie politické obdobie 2024 – 2029Európska rada prijala 27. júna 2024 strategický program na nasledujúce funkčné obdobie počas rokov 2024 – 2029, v ktorom sú stanovené hlavné ciele a priority EÚ na nasledujúcich päť rokov. V novom globálnom politickom prostredí je cieľom strategického programu dosiahnuť, aby bola Európa suverénnejšia a lepšie pripravená na riešenie budúcich výziev.

Strategický program je založený na 3 pilieroch:

– slobodná a demokratická Európa,

– silná a bezpečná Európa,

– prosperujúca a konkurencieschopná Európa.

 

Prioritami z hľadiska konkurencieschopnosti je:

– Posilniť suverenitu EÚ v strategických odvetviach a vytvoriť z Európy technologickú a priemyselnú veľmoc a zároveň podporovať otvorené hospodárstvo,

– Vybudovať európske kapacity v citlivých odvetviach a kľúčových technológiách budúcnosti, ako sú obrana, vesmír, AI, kvantové technológie, polovodiče, 5G/6G, zdravie, biotechnológie, technológie s nulovou spotrebou, mobilita, farmaceutický priemysel, chemické látky a pokročilé materiály,

– Zabezpečiť stabilný a predvídateľný rámec pre ciele klimatickej neutrality do roku 2050 a vytvoriť priaznivejšie prostredie pre rozširovanie európskych výrobných kapacít pre zero net technológie a výrobky,

–  Podporovať inovácie a výskum, ako aj využívať nástroje, akými je verejné obstarávanie,

– Využívať nevyužitý potenciál údajov, podporovať interoperabilitu údajov a podporovať investície do digitálnych technológií, ktoré menia pravidlá hry v Európe,

– Posilniť výskumné a inovačné kapacity v Európe v oblasti nových a podporných technológií, vrátane technológií dvojakého použitia,

– Znižovať byrokratickú a regulačnú záťaž na všetkých úrovniach a digitalizáciu administratívy s cieľom umožniť podnikom prosperovať a vytvoriť moderné, dynamické a spotrebiteľsky priaznivé investičné prostredie.

 

Každých päť rokov sa vedúci predstavitelia EÚ dohodnú na novej strategickej agende, ktorou sa riadi práca a priority inštitúcií EÚ na nadchádzajúce funkčné obdobie.

Celé znenie strategického programu 2024 – 2029

Zverejnené 08.07.2024, slord