Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska únia a Nórsko vytvorili zelenú alianciu na prehĺbenie spolupráce v oblasti klímy, životného prostredia, energetiky a čistého priemysluZákladné informácie

EÚ a Nórsko vytvorili zelenú alianciu na posilnenie svojich spoločných opatrení v oblasti klímy a ochrany životného prostredia a svojej spolupráce v oblasti čistej energie a priemyselnej transformácie. Dohodu dňa 24. apríla 2023 podpísali v Bruseli predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyenová, a nórsky predseda vlády, Jonas Gahr Støre. Aliancia bola vypracovaná a dojednaná pod záštitou Fransa Timmermansa, výkonného podpredsedu pre Európsku zelenú dohodu.

Priority

Táto aliancia je najkomplexnejšou formou dvojstrannej spolupráce v kontexte Európskej zelenej dohody, pričom obe strany sa zaviazali dosiahnuť klimatickú neutralitu a zosúladiť svoje domáce a medzinárodné politiky v oblasti klímy v záujme dosiahnutia jej cieľov. Ide len o druhú dohodu svojho druhu. Prvou bola Zelená aliancia EÚ – Japonsko podpísaná v roku 2021. 

Zelená aliancia EÚ – Nórsko sa zameria na tieto prioritné oblasti:

 • posilnenie úsilia v boji proti zmene klímy 
 • zintenzívnenie spolupráce v otázkach životného prostredia 
 • podpora zelenej priemyselnej transformácie 
 • urýchlenie prechodu na čistú energiu 
 • dekarbonizácia odvetvia dopravy 
 • zintenzívnenie regulačnej a obchodnej spolupráce 
 • konsolidácia existujúcej spolupráce v oblasti výskumu, vzdelávania a inovácií 
 • spolupráca na účely podpory udržateľného financovania a investícií 

Tretie strany, medzinárodné štruktúry a globálne ciele

EÚ a Nórsko sa okrem toho dohodli, že budú spoločne podporovať udržateľný rozvoj, multilateralizmus a politiky v oblasti klímy na globálnej úrovni, pričom spoločným bodom je pevný záväzok k Cieľom udržateľného rozvoja (SDGs)Parížska dohoda.

Obe strany vo veľkej miere finančne prispievajú na opatrenia v oblasti zmeny klímy a majú v úmysle podieľať sa na a podporovať ambiciózne opatrenia v oblasti klímy na globálnej scéne. Spolupráca na medzinárodnej/globálnej úrovni zahŕňa okrem iného ciele:

 • Spoločne podporovať rozvojové krajiny pri vykonávaní ich politík v oblastiach klímy a životného prostredia, ako napríklad: prechod k odolnému, ekologickému rozvoju, rozvoj obnoviteľných zdrojov, efektivita využívania zdrojov a dobré spravovanie chemikálií a odpadu.
 • Podporovať rozvojové krajiny a rozvíjajúce sa ekonomiky pri spravodlivom prechode k obnoviteľným zdrojom energie aj cez nové ambiciózne rozvojové partnerstvá a akcelerovanie prístupu k financovaniu, vrátane JETPs (viď. existujúce JETPs EÚ s JARVietnamom).
 • V otázke ochrany lesov a redukcie odlesňovania sa obe strany zaviazali dosiahnuť ciele Glasgowskej deklarácie svetových lídrov z roku 2021 o lesoch a využívaní pôdy
 • Prehĺbiť spoluprácu na medzinárodných multilaterálnych a viacstranných fórach v otázke plastov a súvisiaceho znečistenia, jedným z cieľov je dosiahnuť novú ambicióznu medzinárodnú dohodu.
 • Zvýšiť pozitívny dopad obchodu na zelený prechod podporujúc agendu udržateľnosti a ochrany životného prostredia v rámci WTO.
 • Presadzovať klimatickú zmenu ako dôležitú bezpečnostnú otázku v RB OSN.
 • V kontexte rozvojových politík podporovať riešenie otázky dopadov znečistenia ovzdušia na zdravie, okrem iného v rámci WHO.

Správa aliancie

Obe strany majú v úmysle, tam kde je to relevantné a možné, viesť túto spoluprácu v rámcoch existujúcich aj nových štruktúr, ako napríklad Dialóg o energií medzi EÚ a NórskomStrategické partnerstvo v oblasti udržateľných surovín a hodnotových reťazcov batérií. V prípade dohody môžu byť vo vybraných sektoroch a oblastiach obojstranného záujmu ustanovené pracovné skupiny medzi EÚ A Nórskom s cieľom rozviť strategické partnerstvo, plány a pracovné okruhy. Ak to bude vhodné, môžu byť do skupín zapojené relevantné zainteresované strany.

Nórsko aj EÚ sa zaviazali sa navzájom informovať v prípade významného politického vývoja, stratégií a iniciatív relevantných pre Zelenú alianciu, a tiež viesť túto spoluprácu v súlade so záväzkami plynúcimi z Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Viac informácií:

Tlačová správa Európskej komisie: Európska zelená dohoda: Nová Zelená aliancia EÚ – Nórsko na prehĺbenie spolupráce v oblasti klímy, životného prostredia, energetiky a čistého priemyslu

Znenie zelenej aliancie EÚ – Nórsko na stiahnutie

Zverejnené 15.5.2023, slord