Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska výkonná agentúra pre výskum hľadá odborníkov na hodnotenie a monitorovanie projektovVýkonná agentúra Európskej komisie pre výskum (REA) vyzýva odborníkov a odborníčky zo širokého spektra oblastí, aby sa zaregistrovali do databázy expertov Európskej komisie.

Kandidáti s najvhodnejším profilom budú vybraní na hodnotenie návrhov projektov uchádzajúcich sa o financovanie v rámci programu Horizont Európa, programu Propagácia poľnohospodárskych výrobkov a Výskumného fondu pre uhlie a oceľ.

Odborníci, ktorých agentúra REA hľadá, by mali pochádzať z nasledujúcich odvetví:

  • priemyslu, podnikateľských združení a inovačných agentúr;
  • mimovládnych organizácií a iných organizácií občianskej spoločnosti;
  • miestnej, regionálnej a štátnej správy;
  • medzinárodných organizácií;
  • univerzít a výskumných organizácií.

Okrem toho sa agentúra REA usiluje o dosiahnutie rodovej rovnosti a dôrazne podporuje účasť odborníčok v hodnotiacich komisiách.

Viac informácií:

Zverejnené 30.3.2022, slord