Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske inovačné ekosystémy aktualizovali pracovný program na roky 2021-2022Európska komisia prijala pripomienkovaný pracovný program Európskych inovačných ekosystémov (EIE) na roky 2021-2022. Ten poskytuje nové možnosti financovania pre deep-tech start-upy vedené ženami, rovnako ako aj pre európskych anjelských investorov.

Nasledujúc veľmi pozitívnu odozvu minuloročnej pilotnej edície, EK obnoví program Women TechEU aj v roku 2022. Rozpočet bude navýšený na €10 miliónov, ktorý bude rozdelený medzi približne 130 firiem (oproti minuloročným 50tim). Minulý rok sa podarilo uspieť aj slovenskej firme Ekolive s.r.o. s projektom novej ekologickej metódy biologického lúhovania. Výzva na predkladanie návrhov sa otvorí 21. júna.  

Cieľom nového tendra v hodnote €2 miliónov bude posilnenie a zvýšenie ženského zastúpenia v inováciách a inovačných ekosystémoch. Udeje sa tak najmä cez podporu anjelských investorov a ich odborov v štátoch kde sú ich aktivity slabšie, s účelom nabudiť cezhraničnú spoluprácu so štátmi, ktoré majú tieto investičné komunity viac rozvinuté.

Tieto výzvy doplnia podporu, ktorá je už poskytovaná ženám inovátorkám, okrem iného aj cez EU Prize for Women Innovators Európskej inovačnej rady (EIC).

Menšie zmeny týkajúce sa výšky a typu financovania boli uplatnené na nadchádzajúce 3 výzvy:  

Viac informácií:

Zverejnené 6.6.2022, slord