Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske inovačné partnerstváStyčná kancelária SR pre výskum a vývoj spracovala brožúru, ktorá informuje o možnostiach ktoré poskytujú Európske inovačné partnerstvá.

Európske inovačné partnerstvá