Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť otvára svoje brány v BukureštiV rumunskej Bukurešti bolo otvorené nové Európske kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť ( European Cybersecurity Competence Centre – ECCC). Centrum je zamerané na podporu inovácií a priemyselnej politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj na rozvoj a koordináciu projektov EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a svoje nové sídlo má v  areáli Polytechnickej univerzity.  

Centrum je zodpovedné za :

  • riadenie finančných prostriedkov EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ (2021 – 2027);
  • prijímanie pracovných programov v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
  • riadenie kybernetických projektov v rámci programu Digitálna Európa a programu Horizont Európa;
  • riadenie projektov týkajúcich sa centier bezpečnostných operácií v rámci návrhu Komisie na zriadenie európskeho „kybernetického štítu“ (European Cyber Shield).

ECCC má za cieľ tiež zvýšenie európskych kyberbezpečnostných kapacít, konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu v spolupráci so sieťou národných koordinačných centier (National Coordination Centres – NCCs). Do tejto sieti je zahrnutých 27 národných centier, ktoré pokrývajú ako stratégie prevencie tak reakcie a poskytujú vzdelávanie, odbornú prípravu a praktické príručky o kybernetickej bezpečnosti. Slovensko reprezentuje Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (Cyber Security Competence and Certification Centre – KCCKB). Činnosť centra zahŕňa národnú koordináciu, vzdelávanie, posudzovanie zhody a expertné činnosti v kybernetickej bezpečnosti.

ECCC rozhoduje o financovaní kybernetickej bezpečnosti zo strany EÚ v rámci pracovných programov Digitálna Európa a Horizont Európa a taktiež riadi projekty. Nedávno centrum prijalo program strategických investícií do kybernetickej bezpečnosti a čoskoro otvorí nové výzvy na predkladanie návrhov na projekty EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. ECCC spolu so sieťou NCC podporuje aj spoluprácu a výmenu odborných znalostí a kapacít medzi priemyselnými odvetviami, verejnými orgánmi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácií :

Zverejnené : 16. 5. 2023, slord