Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske partnerstvo Built4People zverejnilo strategický program výskumu a inováciíBuilt4People predstavuje spolu-programované partnerstvo a nadväzuje na predchádzajúce verejno-súkromné partnerstvo „Energeticky efektívne budovy“. Je založené na spolupráci medzi ECTP (Európska technologická platforma pre výstavbu, stavebné prostredie a energeticky efektívne budovy), Európskou regionálnou sieťou Svetovej rady pre zelené budovy ako súkromnými partnermi a Európskou komisiou ako verejným partnerom. Zapojenie Komisie do partnerstva koordinuje Generálne riaditeľstvo pre energetiku (DGENER)

Víziou partnerstva je vysoko kvalitné, nízko uhlíkové, energeticky a zdrojovo efektívne vybudované prostredie, ktoré je hnacou silou prechodu k udržateľnosti. Sleduje ciele na vedeckej, hospodárskej a spoločenskej úrovni, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom prístupu zameraného na spotrebiteľa.

Využívanie inovácií a investícií do výskumu a vývoja v stavebníctve sú nižšie ako v ktoromkoľvek inom odvetví. V strategickom programe výskumu a inovácií sa identifikujú hlavné prekážky inovácií v sektore a predstavuje sa intervenčná logika na ich odstránenie. Stanovuje opatrenia a zdroje, ktoré je potrebné realizovať v rámci partnerstva na dosiahnutie jeho cieľov.

Oblasti činnosti určené v strategickom programe výskumu a inovácií sa priamo premietajú do potenciálnych cieľov a tém výziev na predkladanie návrhov v programe Horizont Európa. Tie možno nájsť v pracovnom programe pre klaster Klíma, energia a mobilita. Niektoré témy sú už zahrnuté v pracovnom programe na rok 2022 a v pracovnom programe na roky 2023/24 je naplánovaný rad ďalších tém.

Viac informácií:

Zverejnené 22.04.2022, slord