Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske partnerstvo Driving Urban Transitions otvorilo konzultácie o prioritách budúcich výzievEurópske partnerstvo Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT), založené v roku 2022, zverejnilo otvorenú konzultáciu so zainteresovanými stranami vo forme prieskumu v rámci prípravy na svoje ďalšie výzvy, ktorá by mali byť vyhlásené v septembri tohto roku. Odpovedaním na prieskum budú môcť zainteresovaní odborníci priamo formovať priority stanovené pre ďalšie výzvy DUT. Do konzultácie sa možno zapojiť do 6. februára 2023.

Tento prieskum je štruktúrovaný podľa troch tematických priorít DUT:

  • Obehové hospodárstvo miest
  • Štvrte pozitívnej energie
  • 15-minútové mesto

DUT je partnerstvom medzi Komisiou EÚ a rôznymi národnými a regionálnymi financovateľmi a jeho cieľom je podporovať výskumné a inovačné aktivity zamerané na transformáciu miest, podporovať zmeny v mestách smerom k udržateľnej budúcnosti so zlepšenou kvalitou života v mestách.

Misijné centrum Urban Transitions

EK takisto na konci minulého roka založila Misijné centrum Urban Transitions, ktorého úlohou je sprístupňovať dôkazy a osvedčené postupy pre klimaticky neutrálne prechody miest na celom svete a uľahčovať budovanie kapacít, výmenu poznatkov a moderované vzdelávanie pre mestá a kľúčové zainteresované strany a tak nepriamo podporovať ciele európskej misie pre mestá a DUT. Pre viac informácií o jeho 3 hlavných cieľoch navštívte našu stránku alebo priamo stránku tohto centra.

Viac informácií:

Zverejnené 17.1.2023, slord