Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske partnerstvo pre oblasť metrológie so slovenskou účasťou sa oficiálne začaloEurópska únia a EURAMET podpísali 31. marca 2022 dohodu o realizácii Európskeho partnerstva v oblasti metrológie. Dohoda o finančnom rámci partnerstva podrobne opisuje vykonávanie partnerstva a úlohy, ktoré EK deleguje na EURAMET pri správe partnerstva.

Hlavnými cieľmi partnerstva v oblasti metrológie je podporiť prechod na ekologickú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu, ako aj posilniť odolnosť, konkurencieschopnosť a hospodársky rast európskeho priemyslu. Medzi ďalšie témy, ktoré sa budú riešiť, patrí metrológia pre zdravie, normalizácia, základná metrológia a prenos poznatkov a opatrenia na budovanie kapacít.

Partnerstvo v oblasti metrológie je spolufinancované členskými štátmi a Európskou úniou s očakávaným rozpočtom viac ako 650 miliónov eur. Očakáva sa, že jeho vplyv bude rôznorodý, keďže bude podporovať širokú škálu politík, obchod a pokrok v oblasti kľúčových európskych výziev.

Na tomto európskom partnerstve sa podieľa Slovenský metrologický ústav.

Viac informácií:

Zverejnené 11.04.2022, slord