Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske partnerstvo „Udržateľné potravinové systémy“V rámci programu Horizont Európa sa v súčasnosti pripravuje spolufinancované európske partnerstvo s názvom „Udržateľné potravinové systémy pre ľudí, planétu a klímu„. Toto partnerstvo bude koordinovať európske a vnútroštátne úsilie v oblasti výskumu a inovácií s cieľom podporiť transformáciu potravinových systémov na miestnej, vnútroštátnej, európskej a globálnej úrovni, v ktorých sa zdravé potraviny vyrábajú a konzumujú udržateľným spôsobom.

Prípravu partnerstva koordinuje Stály výbor pre poľnohospodársky výskum (SCAR), konkrétne jeho strategická pracovná skupina pre potravinové systémy. V SCAR pracujú zástupcovia ministerstiev a výskumných organizácií členských štátov EÚ a pridružených krajín (štatút pozorovateľa) spolu so zástupcami Európskej komisie (DG RTD, DG AGRI) a poskytujú Komisii, členským štátom a pridruženým krajinám poradenstvo v oblasti priorít výskumu a inovácií s cieľom riešiť európske výzvy v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, potravinových systémov, lesníctva a biohospodárstva.

Pripravila sa prvá verzia strategického výskumného a inovačného programu (SRIA) pre partnerstvo a koordinátori vyzývajú príslušné zainteresované strany, aby prostredníctvom verejnej konzultácie poskytli spätnú väzbu a návrhy a prispeli k ďalšiemu rozvoju SRIA.

Organizátori by ocenili konsolidované príspevky ministerstiev, financujúcich a iných organizácií a národných skupín, ale vítané sú aj individuálne príspevky.

Na konzultácii sa môžete zúčastniť do 19. decembra 2022.

Viac informácií:

Zverejnené: 14.11.2022, slord