Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európske výskumné univerzity zverejnili súbor zásad medzinárodnej spolupráce vo výskumeDňa 27. apríla 2022 predložili German U15, Cech európskych univerzít intenzívneho výskumu a Udice spoločné vyhlásenie o zásadách medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu.

Dokument vychádza pred zasadnutím stálej podskupiny fóra ERA pre globálny prístup, ktoré sa uskutoční začiatkom mája a na ktorom budú zástupcovia členských štátov vyzvaní, aby si vymenili názory na zásady medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

Spomenuté organizácie vo svojom vyhlásení zdôrazňujú svoj záväzok posilniť medzinárodnú spoluprácu vo výskume a zároveň zmierniť výzvy spojené s medzinárodnými partnerstvami.

Vyjadrujú tiež svoju nekompromisnú solidaritu s ukrajinskými univerzitami vrátane záväzkov poskytnúť pomoc a podporu ukrajinským študentom a výskumným pracovníkom postihnutým vojnou a ruským zamestnancom a študentom, ktorí čelia prenasledovaniu za to, že s ňou nesúhlasia.

Organizácie zároveň zdôrazňujú, že vytvorenie spravodlivej, demokratickej a udržateľnej odpovede na výzvy, ktorým Európa a svet v súčasnosti čelia, si vyžaduje účinnú spoluprácu medzi výskumnými univerzitami na celom svete.

V tejto súvislosti zverejnili nasledujúce zásady medzinárodnej spolupráce:

  • Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná pre pokrok vedy a je prínosom pre celé ľudstvo.

  • Výskumné univerzity sú ochotné pomôcť predchádzať rizikám spojeným s medzinárodnou spoluprácou.

  • Medzinárodná vedecká spolupráca výskumných univerzít je významným diplomatickým nástrojom.

  • Európske programy v prospech akademickej a vedeckej spolupráce musia prispieť k zatraktívneniu Európy, ktorá je otvorená spolupráci so zvyškom sveta.

  • Výskumné univerzity sú jedným z pilierov európskeho rozvoja a technologickej suverenity.

  • Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a vysokoškolského vzdelávania je nevyhnutná pre trvalo udržateľný a vyvážený rozvoj všetkých regiónov sveta.

Viac informácií:

Zverejnené 6.5.2022, slord