Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky cloud kultúrneho dedičstvaPo podujatí Európskych dní výskumu a inovácií, ktoré bolo okrem množstva iných tém venované aj európskemu kolaboratívnemu cloudu pre kultúrne dedičstvo, bol spustený podrobný online prieskum, ktorého cieľom je zistiť konkrétne potreby tohto sektora. Odborníci v danej oblasti, ktorí sa chcú zapojiť do úsilia o zachovanie európskych kultúrnych zbierok, sú vyzvaní, aby sa v tomto dotazníku podelili o svoje myšlienky. Prieskum nadväzuje na predbežné posúdenia vplyvu na „Collaborative Cloud“, ktoré vykonalo osem nezávislých odborníkov.

Pozadie

Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo pomôže chrániť európske kultúrne poklady prostredníctvom digitálnej infraštruktúry s predpokladaným rozpočtom 110 miliónov eur do roku 2025 z programu Horizont Európa. Hoci sa cloud vzájomne spája s inými európskymi iniciatívami a posilňuje ich, bude jedinečnou infraštruktúrou, ktorá umožní bezprecedentnú transdisciplinárnu a rozsiahlu spoluprácu medzi odborníkmi, ako sú vedci v oblasti kultúrneho dedičstva, kurátori, archivári a konzervátori. Poskytne špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a dokumentáciu údajov, ktoré výrazne posunú vpred a dodajú nový digitálny rozmer ochrane, konzervovaniu a reštaurovaniu kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je uľahčiť prístup k pokročilým technológiám a odstrániť prekážky pre menšie a vzdialené inštitúcie.

Viac informácií:

Zverejnené: 11.10.2022, slord