Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky dvor audítorov preskúmal finančné príspevky krajín mimo EÚ do EÚDňa 27. apríla 2021 Európsky dvor audítorov zverejnil preskúmanie finančných príspevkov krajín mimo EÚ do EÚ a jej členských štátov.

Príspevky do EÚ umožňujú krajinám mimo EÚ zúčastňovať sa na programoch a činnostiach EÚ. Sú rozdelené medzi takmer 30 programov.

Správa poskytuje prehľad príspevkov tretích krajín na činnosti EÚ za obdobie rokov 2014 – 2019. Príspevky na programy Erasmus+ a Horizont 2020 tvoria značnú časť celkovej sumy príspevkov. V prehľade sa poukazuje na niektoré všeobecné kľúčové výzvy, z ktorých jedna sa týka vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a jeho vplyvu na príspevky platené krajinami mimo EÚ.

Viac informácií:

Zverejnené 12.5.2021, slord