Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky inovačný a technologický inštitút hľadá 7 nových členov svojej Správnej radyDňa 1. septembra 2021 oznámil Európsky inovačný a technologický inštitút (European European Institute of Innovation and Technology, EIT) výberové konanie siedmich nových členov svojej Správnej rady (EIT Governing Board). Výzva na vyjadrenie záujmu je teraz otvorená a uzavrie sa 29. októbra 2021.

Správna rada zabezpečuje strategické vedenie EIT a je pri rozhodovaní nezávislá. Konkrétne je rada zodpovedná za výber, určenie, financovanie a hodnotenie znalostných a inovačných spoločenstiev EIT.

Správna rada EIT pozostáva z 15 európskych lídrov v oblasti inovácií a pozorovateľa z Európskej komisie, ktorého vymenúva Európska komisia na štvorročné funkčné obdobie, ako aj zo zástupcu Európskej komisie.

EIT získal posilnený mandát a rozpočet vo výške približne 3 miliardy EUR v rámci programu Horizon Europe, čo sa odráža v jeho novej stratégii na roky 2021 až 2027. To predstavuje príležitosť ovplyvniť hlavné spoločenské výzvy prostredníctvom európskej spolupráce.

Celú správu EIT nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 3.9.2021, slord