Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky obranný fond hľadá odborných hodnotiteľovEurópsky obranný fond (European Defence Fund, EDF) zverejnil výzvu pre expertov, ktorí pomôžu pri hodnotení návrhov a pri posudzovaní ich etických a finančných aspektov. Vhodní kandidáti na hodnotiteľov budú vybraní na základe svojich schopností, skúseností a relevantných znalostí potrebných k hodnoteniu projektov.

Európska komisia hľadá konkrétnejšie odborníkov s vysokou úrovňou odborných znalostí a odborných skúseností vo vojenskom kontexte, pokiaľ ide o výskum a vývoj obranných produktov a technológií alebo riadenie projektov/programov v oblasti rozvoja obranných kapacít v národnom, európskom a/alebo NATO kontexte. Okrem týchto spomenutých oblastí sú žiadaní experti aj v nasledovných oblastiach:

 1. Tematické kategórie činností Európskeho obranného fondu:
  Obranná zdravotnícka podpora, chemicko -biologická rádiologická nukleárna (CBRN), biotechnologické a ľudské faktory; Informačná prevaha;
  Pokročilé pasívne a aktívne senzory;
  Kybernetická bezpečnosť;
  Vesmír;
  Digitálna transformácia;
  Energetická odolnosť a klimatická zmena;
  Materiály a súčiastky;
  Letecký boj;
  Protivzdušná a protiraketová obrana;
  Pozemný boj;
  Ochrana síl a mobilita;
  Námorný boj;
  Podvodná vojna;
  Simulácia a tréning
 2. Netematické kategórie činností Európskeho obranného fondu:
  Prevratné technológie;
  Otvorené výzvy pre inovatívne obranné riešenia zamerané na budúcnosť;
 3. Etika a finančné hodnotenie

Výber expertov sa uskutoční na základe výberových kritérií, akými sú odborná znalosť a skúsenosti, jazykové znalosti, geografická rovnováha a vyváženosť podnikateľského sektora, vyvážené rodové zastúpenie, pravidelná rotácia a neexistencia konfliktu záujmov. Podmienkou je tiež platná osobná bezpečnostná previerka vydaná príslušnými orgánmi členského štátu.

Viac informácií k programu a prihlasovaciemu procesu nájdete na stránke Európskej komisie.

Zdroj EK, zverejnené 8.9.2021, slord