Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky orgán pre pripravenosť a reakciu na núdzové zdravotné situácie (HERA)Európska komisia spúšťa Európsky orgán pre pripravenosť a reakciu na núdzové zdravotné situácie (European Health Emergency preparedness and Response Authority, HERA) s cieľom predchádzať mimoriadnym zdravotníckym situáciám v EÚ, včas ich odhaľovať a rýchlo na ne reagovať. Spustenie HERA bolo súčasťou nedávneho prejavu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen o stave Únie.

HERA je koncipovaná tak, aby predvídala hrozby a potenciálne zdravotné krízy prostredníctvom zhromažďovania spravodajských informácií a budovania potrebných reakčných kapacít.

Ide o kľúčový pilier Európskej zdravotníckej únie, ktorý oznámila predsedníčka von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020. Okrem mnohých iných úloh bude HERA podporovať aj výskum a inovácie v oblasti vývoja nových zdravotníckych protiopatrení a to aj prostredníctvom sietí klinických skúšok v celej Únii a platforiem na rýchlu výmenu údajov. Posilňovať bude taktiež vedomosti a zručnosti vo všetkých aspektoch zdravotníckych protiopatrení v členských štátoch.

Činnosti v rámci programu HERA budú financované z rozpočtu vo výške 6 miliárd EUR zo súčasného viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027, pričom časť tejto sumy bude pochádzať z doplnkového Plánu obnovy (NextGenerationEU). Prispievať budú aj ďalšie programy EÚ.

Čo sa týka organizácie, HERA bude zriadená ako vnútorná štruktúra Komisie. Plne funkčná bude začiatkom roka 2022. Jej fungovanie sa bude každoročne prehodnocovať a upravovať až do roku 2025, keď sa vykoná úplné preskúmanie.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 29.9.2021, slord