Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky parlament prijal Európsky obranný fond s rozpočtom 7,9 miliárd EURDňa 28. apríla 2021 poslanci Európskeho parlamentu podporili program Európsky obranný fond v hodnote 7,9 miliárd EUR na podporu spoločných obranných projektov v oblasti výskumu a vývoja.

V nasledujúcich 7 rokoch bude Európsky obranný fond (EDF) pokrývať projekty spoločne odsúhlasené členskými štátmi a zlučiteľné s obrannými prioritami EÚ vymedzenými v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Fond bude financovať projekty spolupráce zahŕňajúce najmenej 3 účastníkov z najmenej 3 členských štátov, poskytovať spolufinancovanie spoločných prototypov a podporovať cezhraničné aktivity malých a stredných podnikov napr. poskytovaním vyššieho financovania projektom, ktoré zahŕňajú takéto spoločnosti. Až 8% fondu bude navyše určených na prevratné technológie a dodatočný 10% bonus na oprávnené projekty vypracované v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO).

Európsky obranný fond bude prvým programom EÚ na financovanie spoločných výskumných a vývojových projektov v oblasti obrany. Bude spoločným nástupcom Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) a Prípravnej akcie pre obranný výskum (PADR), čo boli dva pilotné programy zamerané na projekty spolupráce európskeho obranného priemyslu začaté v rámci súčasného viacročného finančného rámca.

Viac informácií:

Zverejnené 4.5.2021, slord