Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky parlament prijal program Horizon Europe a nový strategický program EITDňa 27. apríla 2021 poslanci Európskeho parlamentu prijali rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021-2027. Poslanci hlasovali o prijatí Nariadenia ustanovujúceho program Horizon Europe a jeho Špecifického programu. Program bude v rokoch 2021 – 2027 zaisťovať krátkodobé a dlhodobé financovanie výskumu a inovácií spojených s celosvetovými výzvami, ako sú napríklad boj proti zmene klímy, digitalizácia či pandémia nového koronavírusu.

Na základe dohody poslancov a ministrov členských štátov sa z rozpočtu EÚ vyčlenila rekordná suma na financovanie výskumu v oblasti digitálnych technológií a digitalizácie. Program je zameraný aj na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov (MSP) a európskej výskumnej infraštruktúry. Parlamentným vyjednávačom sa tiež podarilo presadiť uvoľnenie ďalšej miliardy eur na základný výskum, ktorú bude mať na starosti Európska rada pre výskum (ERC).

V ten istý deň Parlament prijal dohodu na aktualizovanom strategickom programe pre výskum a inovácie Európskeho technologického inštitútu. Nové priority EIT na obdobie 2021 – 2027 budú prispievať k realizácii cieľov a politík EÚ, ako je Európska zelená dohoda, európsky Plán obnovy po COVID-19, stratégie pre malé podniky a priemysel, strategická autonómia únie a ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Tieto ustanovenia poskytnú väčšiu flexibilitu pre znalostné a inovačné spoločenstvá (EIT KICs) pracujúce na obnove COVID-19, rozšíria geografické pokrytie KIC, prekonajú rozdiely vo financovaní medzi západnými a východnými členskými štátmi EÚ a viac sa zamerajú na projekty týkajúce sa malých a stredných podnikov (MSP).

Súvislosti

Program Horizon Europe bude disponovať celkovým rozpočtom vo výške 95,5 miliardy eur. Súčasťou tejto sumy je aj 5,4 miliardy eur z plánu obnovy EÚ pre budúce generácie a dodatočná investícia vo výške 4 miliárd eur z Viacročného finančného rámca (VFR) EÚ.

Tlačovú správu Európskeho parlamentu o HE nájdete tu.

Tlačovú správu Európskeho parlamentu o EIT nájdete tu.

Zverejnené 3.5.2021, slord