Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky parlament schválil Data Governance ActPoslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili 6. apríla 2022 návrh znenia Data Governance Act (DGA). DGA je výsledkom politickej dohody medzi Komisiou, Európskym parlamentom a Radou Európskej únie. Návrh DGA bol pôvodne predstavený 25. novembra 2020 a rokovalo sa o ňom viac ako 12 mesiacov.

DGA je prvou legislatívnou iniciatívou prijatou v rámci Európskej dátovej stratégie a jej cieľom je okrem iného zvýšiť dôveru v zdieľanie údajov a zaviesť dôveryhodné využívanie údajov pre výskum a inovácie.

Rada Európskej únie zdôraznila, že DGA zavedie spoľahlivé postupy na uľahčenie opakovaného použitia určitých chránených údajov verejného sektora a podporí altruizmus údajov v celej EÚ.

Jedným z významnejších prvkov navrhovanej DGA je definovať nový obchodný model pre služby sprostredkovania údajov, ktoré by slúžili ako dôveryhodné prostredie pre organizácie alebo jednotlivcov na zdieľanie údajov. Dôveryhodné služby zdieľania údajov budú viditeľnejšie a budú používať spoločné európske logo potvrdzujúce ich súlad s DGA. Taktiež sa vytvorí nový orgán European Data Innovation Board.

Poslanci EP presadzovali, aby sa čo najviac využívali dobrovoľne sprístupnené údaje na účely všeobecného záujmu, ako je vedecký výskum, zdravotná starostlivosť, boj proti zmene klímy alebo zlepšenie mobility.

Orgány verejného sektora sa budú musieť vyhnúť vytváraniu výhradných práv na opakované použitie určitých údajov a exkluzívne dohody by sa mali obmedziť na obdobie 12 mesiacov v prípade nových zmlúv a dva a pol roka v prípade existujúcich zmlúv, aby sa sprístupnilo viac údajov malým, stredným a začínajúcim podnikom.

Viac informácií:

Zverejnené 25.4.2022, slord