Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky parlament schválil definitívnu podobu nového programu Kreatívna EurópaDňa 19. mája 2021 schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP) definitívnu podobu nového programu Kreatívna Európa, ktorý má historicky najvyšší rozpočet na podporu kultúry a audiovizuálneho sektora v EÚ. Nový program, ktorého rozpočet sa v porovnaní s rokmi 2014-2020 a sumou 1,4 miliardy eur takmer zdvojnásobí, by mal do kultúrnych a kreatívnych odvetví v období 2021-2027 investovať približne 2,5 miliardy eur. Program už schválila Rada EÚ a nadobudne účinnosť okamžite po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Okrem navýšenia rozpočtu sa poslancom EP podarilo presadiť väčší dôraz na inklúziu, na podporu sektorov súčasnej a živej hudby, ktoré patria medzi najviac postihnuté pandémiou, a vyššiu mieru spolufinancovania malých projektov. Podpory v programe sa taktiež dočkajú aj ženské talenty pričom dôraz bude kladený na ich umeleckú a profesionálnu kariéru. Ženy sú na rozhodovacích pozíciách v kultúrnych, umeleckých a kreatívnych inštitúciách stále nedostatočne zastúpené.

Zákonodarcovia sa počas plenárnej rozpravy zamerali na následky pandémie, ktorá uvrhla mnoho umelcov a kultúrnych pracovníkov do ťažkej situácie a viac ako kedykoľvek predtým zdôraznila potrebu ich podpory zo strany EÚ. Mnohí trvali na tom, že kultúra a umenie si zaslúžia ešte väčšiu finančnú podporu EÚ.

Najväčšia časť programu financovaná 1,4 miliardami EUR pôjde na časť MEDIA, ktorá podporuje vývoj, propagáciu a distribúciu európskych filmov a audiovizuálnych diel v Európe a mimo nej. V rámci časti KULTÚRA sa podporujú cezhraničné kultúrne a tvorivé projekty medzi organizáciami a profesionálmi v oblastiach, ako sú hudba, knihy a propagácia európskej literatúry atď. V rámci tretej, medzisektorovej časti bude podpora po prvýkrát smerovať aj do sektora spravodajských médií, pričom sa bude podporovať mediálna gramotnosť, pluralita alebo sloboda tlače.

Celú tlačovú správu Európskeho parlamentu si môžete prečítať tu.

Celú rozpravu si môžete pozrieť tu.

Zdroj: Európsky parlamentTASR.

Zverejnené 26.5.2021, slord