Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky plán boja proti rakovineDňa 3. februára 2021 predstavila Európska komisia Európsky plán na boj proti rakovine ako súčasť Európskej zdravotnej únie. Vďaka novým technológiám, výskumu a inováciám, ktoré sú východiskovým bodom, sa v pláne na boj proti rakovine stanovuje nový prístup EÚ k onkologickej prevencii, liečbe a starostlivosti.  

Plán bude zameraný na celý vývoj ochorenia, a to od prevencie až po kvalitu života onkologických pacientov a ľudí, ktorí prežili onkologické ochorenie. Na boj proti rakovine sú vyčlenené celkovo 4 miliardy EUR, a to aj z programov EU4Health, Horizon Europe a Digital Europe.

Plán bude podporený opatreniami v rôznych oblastiach. Je rozdelený do štyroch kľúčových oblastí činnosti s 10 hlavnými iniciatívami a viacerými podpornými akciami:

  • Prevencia prostredníctvom opatrení zameraných na kľúčové rizikové faktory, ako je napríklad tabak, pomocou kampane „HealthyLifestyle4All“;
  • Včasné odhaľovanie rakoviny prostredníctvom zlepšenia prístupu, kvality a diagnostiky a podpora členských štátov, vrátane nového systému skríningu rakoviny s podporou EÚ;
  • Diagnostika a liečba prostredníctvom opatrení na zabezpečenie lepšie integrovanej a komplexnej onkologickej starostlivosti a riešenie nerovného prístupu ku kvalitnej starostlivosti a liekom vďaka novej iniciatíve Diagnostika a liečba rakoviny pre všetkých a Európskej iniciatíve pre porozumenie rakovine (UNCAN.eu).
  • Zlepšenie kvality života  onkologických pacientov a ľudí, ktorí prežili onkologické ochorenie, vrátane rehabilitácie, potenciálnej recidívy nádorov, metastatického ochorenia, a opatrení na podporu sociálnej integrácie a opätovného začlenenia na pracovisku. Začne sa iniciatíva s názvom Lepší život onkologických pacientov, ktorá sa zameria na následnú starostlivosť.

Okrem toho sa na podporu nových technológií, výskumu a inovácií zriadi nové vedomostné centrum pre rakovinu, s cieľom pomôcť pri koordinácii vedeckých a technických iniciatív v súvislosti s onkologickými ochoreniami na úrovni EÚ.

Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii sa zriadi s cieľom podporiť vývoj nových počítačových nástrojov na zlepšenie personalizovanej medicíny a inovačných riešení.

Osobitná pozornosť sa bude venovať deťom prostredníctvom zahájenia iniciatívy Pomoc deťom s rakovinou, aby sa zabezpečil prístup detí k rýchlemu a optimálnemu odhaľovaniu, diagnóze, liečbe a starostlivosti. Na účely určenia trendov, rozdielov a nerovností medzi členskými štátmi a regiónmi sa v roku 2021 zriadi register nerovností v oblasti rakoviny.

Viac informácií: