Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Eurostat zverejňuje Regionálnu ročenku 2022Eurostat, štatistický úrad EÚ, zverejnil regionálnu ročenku 2022, ktorá ponúka podrobný prehľad širokého spektra štatistických tém v regiónoch členských štátov . Tohtoročná publikácia sa zameriava najmä na iniciatívu Európsky rok mládeže 2022, ako aj na vplyv pandémie na obyvateľstvo, hospodárstvo, cestovný ruch a zamestnanosť.

Regionálnu ročenku dopĺňajú dve ďalšie publikácie – Štatistický atlas a interaktívne vydanie Regióny v Európe.

Štatistiky sa venovali rôznym okruhom a celú ročenku je možné si prečítať tu. V tomto článku prinášame výber niekoľkých zaujímavostí:

 • V mnohých východných regiónoch, vrátane Slovenska, sa predpokladá pokles počtu obyvateľstva s výnimkou regiónu hlavného mesta.

 • Na začiatku a na konci roka 2021 bol priemerný počet týždenných úmrtí relatívne vysoký (v porovnaní s východiskovou hodnotou obdobia) v Česku, Poľsku a na Slovensku.

 • Práca z domu bola menej rozšírená v mnohých východných a južných regiónoch EÚ. V roku 2021 bolo 43 regiónov, v ktorých menej ako 5,0 % zamestnaných osôb zvyčajne pracovali z domu – patril sem aj jeden región zo Slovenska.

 • Najvyššia regionálne miera zamestnanosti v roku 2021 bola zaznamenaná na ostrove Alandy (Fínsko), a to na úrovni 89,1 %. Ďalšie najvyššie miery boli v Holandsku a Švédsku. Nasledovalo niekoľko ďalších hlavných miest s relatívne vysokou mierou zamestnanosti, vrátane Poľska, Litvy, či Slovenska (Bratislavský kraj- 83,4 %).

 • Na národnej úrovni bolo rozdelenie príjmov najviac rovnomerné na Slovensku, v Slovinsku a v Česku, zatiaľ čo bolo najmenej spravodlivé v Lotyšsku, Nemecku, Rumunsku a Bulharsku.

 • Medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ často existujú veľké rozdiely v hospodárskej výkonnosti regiónov. V niekoľkých z nich bol región hlavného mesta, ktorý často funguje ako centrum obchodných (a kultúrnych) aktivít, jediným regiónom, v ktorom HDP na obyvateľa bol vyšší ako priemer EÚ. Tento sa prejavil vo väčšine východných členských štátov: Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

 • Najvyššie priemerné ročné miery rastu produktivity práce na odpracovanú hodinu sa sústredili najmä vo východných členských štátoch EÚ. Bolo to obzvlášť výrazné v Bulharsku a Rumunsku. K nim sa pridali aj regióny zo Slovenska.

 • Relatívne vysoký počet novovzniknutých podnikov sa koncentroval v niekoľkých regiónoch vo východných členských štátov EÚ -medzi ktorými sa nachádzalo aj Slovensko. Bratislava, spolu s inými európskymi hlavnými mestami, zaznamenala najvyššie podiely rýchlo rastúcich podnikov na území štátu.  Táto zaujatosť smerom k regiónom hlavných miest môže okrem iného odrážať dostupnosť: kapitálu pre začínajúce podniky, vysokokvalifikovaných pracovníkov pre rýchlo rastúce podniky, množstva potenciálnych podnikateľov a/alebo spotrebiteľov pre nové podniky.

 • Výdavky na výskum a vývoj na obyvateľa boli nižšie ako priemer EÚ v každom regióne Bulharska, Grécka, Španielska, Litvy, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Slovenska.

 • Podiel mladších manažérov (do 35 rokov) poľnohospodárskych podnikov bol najvyšší v Rakúsku (12,2 %), zatiaľ čo Slovensko (11,1 %) a Poľsko (10,2 %) boli jedinými ďalšími členskými štátmi EÚ, kde mladší manažéri poľnohospodárskych podnikov predstavovali dvojciferný podiel.

 • V roku 2020 bol podiel malých detí, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávaní v ranom detstve, nižší ako 75,0 % približne v jednej dvadsatine regiónov EÚ. Regióny s relatívne nízkou mierou účasti boli sústredené v Grécku, Francúzsku, Rumunsku a na Východnom Slovensku.

Viac informácií: Eurostat regional yearbook 2022

Zverejnené: 20.10.2022, slord