Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EUSPA, EO a GNSS uverejnila Market Report 2022Market Report EUSPAEarth Observation (EO) a Global Navigation Satellite System (GNSS) poskytuje komplexné informácie o dynamických a globálnych trhoch GNSS a EO spolu s hĺbkovou analýzou najnovších globálnych trendov a vývoja.

Je to dokonalý sprievodca pre každého, kto sa snaží šikovne orientovať na nadväzujúcich trhoch s vesmírnymi aplikáciami a využívať ich výhody, pričom využíva vesmírny program EÚ na ich rozvoj a inovácie.

V správe sú uvedené veľkosti trhu (v jednotkách) a príjmy (v eurách) konsolidované zo širokej škály nadväzujúcich vesmírnych aplikácií EO a GNSS v 17 segmentoch trhu.

Údaje o trhu EO sú založené na nákupe údajov EO a služieb s pridanou hodnotou.

Údaje týkajúce sa trhu GNSS zahŕňajú dodávky a inštalovanú základňu zariadení GNSS, ako aj príjmy zo zariadení GNSS, služieb s pridanou hodnotou a rozširovacích služieb.

Cieľom správy je podporiť vesmírne podniky v nadväzujúcom sektore podrobnými analýzami a komplexnými informáciami v 17 segmentoch trhu a súvisiacich aplikáciách.

Na základe uvedeného rozsahu vygeneroval globálny trh EO a GNSS v roku 2021 príjmy vo výške viac ako 200 miliárd EUR (pričom 199 miliárd EUR pripadá na GNSS), a predpovedá, že toto číslo sa v nasledujúcich desiatich rokoch zvýši na 500 miliárd EUR.

Očakáva sa, že príjmy na trhu s GNSS v rámci všetkých aplikácií budú v nasledujúcom desaťročí výrazne rásť (CAGR 9,2 %). Je to spôsobené najmä počtom ročných dodávok prijímačov GNSS, ktorý by sa mal výrazne zvýšiť z 1,8 miliardy (2021) na 2,5 miliardy (2031).

Predpokladá sa, že tento nový dopyt bude pochádzať z rastúcich trhov v Južnej Amerike a Karibiku, v Európe mimo EÚ27 a na Blízkom východe a v Afrike. V dôsledku toho sa predpokladá, že do roku 2031 sa bude na celom svete používať viac ako 10 miliárd zariadení GNSS. Očakáva sa, že 98 % týchto zariadení bude pochádzať z troch kľúčových segmentov trhu: Spotrebiteľské riešenia, cestovný ruch a zdravotníctvo a cestný a automobilový priemysel.

Rast trhu EO umožňujú predovšetkým samotné služby s pridanou hodnotou (približne 80 % odhadovaných príjmov v roku 2021 v rámci všetkých aplikácií v rozsahu pôsobnosti). Na trhu s EO, Európa dodáva 41 % príjmov, čo je druhá priečka za USA (42 %).

Ako uvádzajú doplnkové publikácie o európskom sektore EO (napr. prieskum EARSC 2021 EO Industry Survey, ktorý nájdete tu), trh pozostáva predovšetkým z malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov (93 %) a je poháňaný európskou politikou úplného, slobodného a otvoreného prístupu k generovaným údajom. Tá umožňuje bezplatné využívanie údajov programu Copernicus pre produkty s pridanou hodnotou.

Viac informácií:

Zverejnené 12.5.2022, slord