Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Faerské ostrovy sa pripájajú k Horizontu EurópaDňa 24. mája 2022 bola v Bruseli podpísaná dohoda o pridružení Faerských ostrovov k programu Horizont Európa. Faerskí výskumníci, inovátori a výskumné subjekty sa teraz môžu zúčastňovať na rámcovom programe pre výskum za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ.

Slávnostný podpis sa uskutočnil v priestoroch Rady Európskej únie. Komisárka Gabriel a pán Jenis av Rana, minister zahraničných vecí a kultúry Faerských ostrovov, sa k ceremónii pripojili na diaľku, zatiaľ čo pani Joanna Drake, zástupkyňa generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Komisie pre výskum a inovácie, podpísala dohodu spolu s pani Elin Mortensen, vedúcou misie Faerských ostrovov pri EÚ, a pánom Fabrice Dubreuilom, zástupcom stáleho zástupcu Francúzska.

Spolupráca medzi EÚ a Faerskými ostrovmi v oblasti výskumu a inovácií sa datuje od roku 2010, keď sa Faerské ostrovy prvýkrát pridali k 7. rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie.

Úroveň účasti Faerských ostrovov v programe Horizont 2020 sa v porovnaní so 7. rámcovým programom výrazne zvýšila, pričom celková úspešnosť dosiahla veľmi vysokú úroveň, a to 20 %.

Viac informácií:

DG EK pre výskum a technický rozvoj – Novinky

Zverejnené 31.5.2022, slord