Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Finančné prostriedky pre startupy v oblasti mobilityEIT Urban Mobility, iniciatíva európskeho inštitútu inovácií a technológií, hľadá startupy v oblasti ekologickej mestskej mobility, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia vytvárajúce zdravšie a sociálne rovnejšie prostredia v mestách. EIT Urban Mobility ako investor podporuje projekty smerujúce k dosiahnutiu aspoň jedného z cieľov udržateľného rozvoja (SDG)v oblasti klímy, udržateľných miest či čistej energie. Zároveň podporuje inkluzívne, rodovo vyvážené tímy a osobitnú pozornosť venuje startupom v Regionálnej inovačnej schéme (RIS). Tie budú po podaní žiadosti pozvané do osobitného investičného výboru napomáhajúceho s dodatočným financovaním.

Investície sa týkajú oblastí ako mestská letecká mobilita, vodná doprava a vodná logistika, prepojené vozidlá, mobilita a energetika, autonómne vozidlá a systémy, mapovanie a navigácia, služby mobility, trh s vozidlami a trh s náhradnými dielmi, inteligentné mestá či inteligentné parkovanie.

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do decembra 2022. Žiadosti sú hodnotené priebežne, žiadateľ dostane oznámenie o rozhodnutí do niekoľkých týždňov od predloženia svojej žiadosti.

Viac informácií:

Zverejnené 18.10.2022, Slord