Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Financovanie z EÚ získalo 70 nových akcií COSTRiadiaci výbor programu COST (European Cooperation in Science and Technology) dňa 27. mája 2022 potvrdil financovanie pre 70 nových akcií COST. Riešenie projektov má začať na jeseň 2022 a Slovensko bude mať zastúpenie vo vyše polovici z nich.

Podľa štatistík zverejnených na stránke programu až 47% podporených akcií pokrýva minimálne dve oblasti výskumu, čo ukazuje na rastúci trend interdisciplinarity. Oproti výzve uzavretej v máji 2021 sa tiež zvýšil podiel akcií z oblasti spoločenských a humanitných vied (40% oproti minuloročným 31%). Negatívnou správou, a to aj pre Slovensko, je nižší podiel hlavných navrhovateľov projektov z tzv. cieľových krajín inkluzívnosti, t. j. z výskumne slabších členských krajín. Ten dosiahol iba 19% oproti 25% z roku 2021. Celková úspešnosť žiadostí v tejto výzve bola 17,4 %.

Bližšie informácie o všetkých schválených akciách sú od 23. júna 2022 dostupné tu.

Akcie so slovenskou účasťou:

CA21170: Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol (PRAGMATICK)
CA21168: Improving outcome of Juvenile Inflammatory Rheumatism via universally applicable clinical practice strategies (JIR-CliPS)
CA21167: Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive)
CA21166: Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT)
CA21163: Text, functional and other high-dimensional data in econometrics: New models, methods, applications (HiTEc)
CA21162: Establishing a Pan-European Network on Computational Redesign of Enzymes (COZYME)
CA21161: A new ecosystem of early music studies (EarlyMuse)
CA21160: Non-globular proteins in the era of Machine Learning (ML4NGP)
CA21157: European Network for Innovative Woody Plant Cloning (COPYTREE)
CA21156: european network for FOstering Large-scale ImplementAtion of energy GEostructure (FOLIAGE)
CA21155: Advanced Composites under HIgh STRAin raTEs loading: a route to certification-by-analysis (HISTRATE)
CA21150: Parental Leave Policies and Social Sustainability (Sustainability@Leave)
CA21149: Reducing acrylamide exposure of consumers by a cereals supply-chain approach targeting asparagine (ACRYRED)
CA21148: Research and International Networking on Emerging Inorganic Chalcogenides for Photovoltaics (RENEW-PV)
CA21146: Fundamentals and applications of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste (PURPLEGAIN)
CA21144: SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION (SUPERQUMAP)
CA21141: Grassroots of Digital Europe: from Historic to Contemporary Cultures of Creative Computing (GRADE)
CA21139: 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)
CA21138: Joint effects of CLimate Extremes and Atmospheric depositioN on European FORESTs (CLEANFOREST)
CA21134: Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)
CA21133: Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS)
CA21132: European Swine Influenza Network (ESFLU)
CA21130: P2X receptors as a therapeutic opportunity (PRESTO)
CA21129: What are Opinions? Integrating Theory and Methods for Automatically Analyzing Opinionated Communication (OPINION)
CA21126: Carbon molecular nanostructures in space (NanoSpace)
CA21125: A European forum for revitalisation of marginalised mountain areas (MARGISTAR)
CA21123: Cancer- Understanding Prevention in Intellectual Disabilities (CUPID)
CA21121: European network for the Mechanics of Matter at the Nanoscale (MecaNano)
CA21119: International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers (Harmonia)
CA21116: Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer (TRANSPAN)
CA21114: CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (CLILNetLE)
CA21111: One Health drugs against parasitic vector borne diseases in Europe and beyond (OneHealthdrugs)
CA21109: Cartan geometry, Lie, Integrable Systems, quantum group Theories for Applications (CaLISTA)
CA21108: European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)
CA21107: Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net)
CA21101: CONFINED MOLECULAR SYSTEMS: FROM A NEW GENERATION OF MATERIALS TO THE STARS (COSY)

European Cooperation in Science and Technology (COST) je program Európskej únie, ktorý financuje interdisciplinárne výskumné siete nazývané akcie COST. Členmi sietí sú výskumní pracovníci, inovátori, a ďalší odborníci z rôznych sektorov vrátane priemyslu, ktorí pôsobia v Európe i mimo nej, a počas obdobia 4 rokov spolupracujú na výskumných témach spoločného záujmu. Finančné prostriedky pokrývajú skôr výdavky na sieťové aktivity než na výskum. Využiť sa môžu na organizovanie stretnutí, školení, krátkodobých vedeckých misií a iných sieťových aktivít.

Ďalšie kolo podávania návrhov na nové akcie COST sa uzatvára 20. októbra 2022 o 12.00 h (SEČ).

Bližšie informácie:

Aktuálne otvorená výzva

Výsledky posledného kola

Databáza schválených akcií

Zverejnené 24.6.2022, slord