Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

FRONTIERS – príležitosti pre novinárov venujúcich sa vedeEurópska rada pre výskum (ERC) pozýva novinárov venujúcich sa vede, aby sa prihlásili na rezidenčný pobyt v európskych výskumných inštitúciách.

Pobyty v trvaní 3 až 5 mesiacov ponúkajú jedinečné príležitosti preniknúť do hraničného výskumu v rôznych disciplínach (vrátane spoločenských a humanitných vied).

FRONTIERS je iniciatíva v oblasti vedeckej žurnalistiky, ktorú financuje ERC s cieľom rozbehnúť rezidenčný program pre novinárov. Umožní až 40 vedeckým novinárom stráviť čas s výskumnými tímami a pracovať na vlastných nápadoch na reportáže v inštitúciách podľa vlastného výberu.

FRONTIERS bude financovať pobyty novinárov, podporovať reportérov a hostiteľské inštitúcie a poskytovať odbornú prípravu v oblasti nezávislého a eticky zodpovedného vedeckého spravodajstva a rozvíjať možnosti vzájomného vzdelávania medzi novinármi a výskumníkmi. Výzva je otvorená pre profesionálov v rôznych mediálnych formátoch, ktorí vytvárajú nezávislý žurnalistický obsah.

Výzva na podanie prihlášok je otvorená do 5. marca 2024.

Viac informácii

Viac informácie v SR: ERC NCP

Zdroj: ERC/ Frontiers Project, 8.12, zur