Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Futures4Europe: Posilnenie strategického prognózovania v programe Horizont EurópaGenerálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a technický rozvoj spustilo 19. februára 2024 platformu Foresight „futures4europe„.

Cieľom tejto iniciatívy je podporiť zapojenie sa do strategických prognostických činností pre program Horizont Európa. Združuje odborníkov na prognózu a tvorcov politík v oblasti výskumu a inovácií z celej EÚ, zhromažďuje národné a európske prognostické projekty a podporuje gramotnosť v oblasti prognostiky budúcnosti prostredníctvom vzdelávacích materiálov a príslušných informačných bulletinov.

Platformu prevádzkuje konzorcium Foresight on Demand (FOD) s podporou Európskej komisie. FOD je skupina jednotlivcov a organizácií, ktorej cieľom je vytvoriť sieť prognostickej komunity v Európe a mimo nej s cieľom podporiť politiku výskumu a inovácií Európskej únie, jej členských štátov a krajín pridružených k rámcovému programu EÚ.

S cieľom podporiť úvahy o budúcom rámcovom programe platforma poskytla 8 politických dokumentov:

Viac informácií

EC DG RTD – news

futures4europe