Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Garancie pre britských vedcov zapojených do Horizontu Európa sú predĺženéBritská vláda 1. septembra 2022 oznámila predĺženie finančnej podpory poskytovanej žiadateľom v rámci programu Horizont Európa, ktorá bola pôvodne spustená v novembri 2021. Predĺženie zabezpečí, že oprávnení, úspešní žiadatelia zo Spojeného kráľovstva budú mať aj naďalej zaručené financovanie, ktoré ich podporí v pokračovaní ich dôležitej práce v oblasti výskumu a inovácií.

Záruka sa teraz bude vzťahovať na všetky výzvy programu Horizont Európa, ktoré sa uzavrú do 31. decembra 2022 alebo skôr, pričom väčšina dátumov podpisu grantov sa očakáva do konca augusta 2023. Toto predĺženie ochráni a podporí sektor Spojeného kráľovstva počas prebiehajúcich oneskorení, zatiaľ čo naďalej podporuje EÚ, aby formalizovala pridruženie Spojeného kráľovstva, a to aj prostredníctvom nedávno začatého konzultačného procesu.

Oprávnení, úspešní žiadatelia dostanú plnú hodnotu svojich finančných prostriedkov na svojej hostiteľskej inštitúcii v Spojenom kráľovstve počas celého obdobia trvania grantu. Úspešní príjemcovia budú môcť zostať v Spojenom kráľovstve a dostávať tieto finančné prostriedky, čo poskytne istotu pre budúcu spoluprácu a podporí výskumných pracovníkov zo Spojeného kráľovstva bez ohľadu na to, či bude pridruženie potvrdené, alebo nie.

Spojené kráľovstvo už dlho čaká na pridruženie k programom EÚ, a preto súbežne s týmito opatreniami pokračuje v príprave plánov na ambiciózny balík alternatív k programu.

Viac informácií:

Zverejnené 8.9.2022, slord