Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Get Digital: Go Green and Be ResilientGet Digital

Ruská agresia voči Ukrajine presmerovala medzinárodné úsilie ku energetickej nezávislosti a odolnosti dodávateľských reťazcov. Európska komisia sa preto rozhodla vytvoriť katalóg vedúcich európskych firiem, ktoré sú príkladom pre odolnejší priemysel. Cieľom je zvýrazniť digitálne riešenia a business modely, ktoré ponúkajú riešenie s vysokým dopadom na znižovanie závislosti na rope, plyne a dovážaných surovinách ako aj zvyšovanie odolnosti globálnych dodávateľských reťazcov.

Prečo sa prihlásiť?

  • odprezentujete svoj inovatívny digitálny business model a zvýšite povedomie o svojej firme
  • obdržíte informácie a rady ako získať financie a business podporu ako mentoring, registráciu a ochranu duševného vlastníctva a iné
  • obdržíte prispôsobenú podporu od európskych obchodných a inovatívnych podporných agentúr, ak budete vybraný porotou
  • prepojenie s inými firmami z Európy
  • inšpirujete sa a zoznámite sa s niektorými špičkovými riešeniami v digitálnom ekosystéme
  • odprezentujete svoje digitálne riešenia tradičnému priemyslu
  • nájdete pomoc pri riešení kľúčových obchodných prekážok a bariér pri škálovaní vašich riešení
  • informujete tvorcov politík o špecifických potrebách vašej firmy

Prihlásiť sa môžu start-upy alebo MSP s inovatívnym digitálnym riešením z EÚ, Ukrajiny, Moldavska alebo Gruzínska. Všetky prihlásené firmy sa vyskytnú v exkluzívnom digitálnom katalógu a budú sa môcť zúčastniť na 2 tematických workshopoch:

  1. Get Digital: Go Green’ workshop sa bude sústreďovať na digitálne riešenia, ktoré môžu znížiť celkovú energetickú spotrebu priemyselných operácií.
  2. Get Digital: Be Resilient’ workshop sa bližšie pozrie na digitálne riešenia podporujúce odolnosť spotrebiteľských reťazcov európskeho priemyslu.

Porota zložená z nezávislých investičných a obchodných manažérov vyberie prihlášky s najväčším dopadom, ktoré budú počas vyššie spomenutých workshopov odprezentované.

Viac informácií:

Zverejnené 7.6.2022, slord