Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HERA Invest podporí výskum a vývoj v oblasti cezhraničných zdravotných hrozieb vo výške 100 miliónov EURDňa 12. júla 2023 Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) oznámili vytvorenie HERA Invest, finančného balíka vo výške 100 miliónov EUR, ktorý doplní program InvestEU. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť výskum a vývoj v oblasti najnaliehavejších cezhraničných hrozieb pre zdravie prostredníctvom programu „EU4Health„. Bude venovaný prevencii a pripravenosti na mimoriadne zdravotné situácie a pomôže riešiť tieto výzvy nasledujúcimi spôsobmi:

  • podpora výskumu a vývoja v Európe s cieľom posilniť strategickú autonómiu;
  • zníženie zlyhania trhu v prípade, že finančné zdroje nepostačujú na pokrytie finančných potrieb;
  • využívanie pákového efektu verejného financovania na podporu súkromných investícií;
  • vytváranie nových lekárskych protiopatrení na ochranu občanov pred zdravotnými hrozbami.

Nástroj financovania HERA Invest je zameraný na podporu malých a stredných podnikov (MSP) v skorých a neskorých fázach klinických skúšok, ktoré vyvíjajú zdravotnícke protiopatrenia zamerané na:

  • patogény s pandemickým alebo epidemickým potenciálom;
  • chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby pochádzajúce z náhodného alebo úmyselného uvoľnenia;
  • antimikrobiálnu rezistenciu.

V rámci programu HERA Invest bude Európska investičná banka (EIB) poskytovať rizikové úvery, ktoré pokryjú maximálne 50 % celkových nákladov na projekt. Aby boli spoločnosti oprávnené, musia už získať vlastný kapitál od profesionálnych investorov. Okrem toho musia mať vhodný obchodný model, plán a spoľahlivé riadenie spoločnosti. Individuálne financovanie sa zvyčajne začína od 7,5 milióna EUR. Proces dopytu prebieha priebežne. EIB posudzuje, či je operácia oprávnená, na základe stanovených kritérií a komerčnej a vedeckej životaschopnosti projektu.

Viac informácií:

Zverejnené 19.7.2023, slord