Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Historický úspech našej vedy: výskumník UK Michal Májek získal prestížny grant ERCMichal Májek z Prírodovedeckej fakulty UK získal 1,55-milióna EUR na výskumný projekt podporený ERC. Zdroj: https://tech.sme.sk

Univerzita Komenského v Bratislave je prvou vysokou školou na Slovensku, kam zamieri grant z Európskej rady pre výskum (ERC) v hodnote 1,55-milióna EUR. Grant získal mladý výskumník Michal Májek z Prírodovedeckej fakulty UK na výskum v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi. Takýto grant v minulosti získali na Slovensku len jeden výskumník a jedna výskumníčka zo SAV.

Projekt CAPELE je zameraný na využitie mechanickej energie na aktiváciu organických molekúl. Cieľom bude využiť novú metódu aktivácie molekúl pomocou piezoelektrických katalyzátorov pri hľadaní nových reakcií. Ide o projekt základného výskumu, ale potenciálnymi praktickými aplikáciami by mohli byť napríklad syntéza liečiv či materiálová veda. Grant tým pádom otvára novú kapitolu slovenského výskumu.

Ako uviedol autor projektu Michal Májek z Univerzity Komenského: „Verím, že sa nám podarí vyvinúť nové reakcie, ktoré budú zaujímavé nielen z pohľadu základného výskumu, ale aj pre aplikačné využitie. Do projektu určite zapojím aj svojich študentov, pretože si myslím, že k práci na výskumnej univerzite patrí aj príprava nových vedeckých talentov.“

Slovenskí vedci zaznamenávajú v súťaži o najprestížnejšie európske vedecké granty extrémne nízku úspešnosť. Doteraz sa to podarilo len trikrát, z toho dvakrát jednému výskumníkovi a raz jednej výskumníčke. Písanie projektu do programu Horizont Európa je náročné a vyžaduje si mesiace prípravy, podpory okolia a spolupráce s národným kontaktným bodom pre ERC. Tým je Zuzana Reptová z Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré pre slovenských vedcov zabezpečuje pomoc s prípravou projektov pre ERC komisiu, tréningy a cvičné pohovory.

Ako uviedla Zuzana Reptová z Národnej kancelárie Horizontu: „Michal Májek stál pred neľahkou výzvou navrhnúť výskum, ktorý je dostatočne ambiciózny, má potenciál posunúť hranice ľudského poznania. A zároveň presvedčiť, že je tento zámer uskutočniteľný napriek tomu, že sa to doteraz nikomu nepodaril.“

ERC je bezprecedentným ekosystémom financovania výskumu: podporuje špičkových vedcov v úsilí za poznaním v nádeji, že odpovedia na otázky, na ktoré doteraz nikto neodpovedal a posunie hranice ľudského poznania. Jediným hodnotiacim kritériom je excelentnosť výskumného zámeru, ako aj profilu vedca či vedkyne. V striktnom dvojkolovom hodnotení projekt posudzujú vedecké špičky z celého sveta.

Ako reagoval rektor UK Marek Števček: „Získanie prvého grantu ERC na Univerzite Komenského je mimoriadne skvelou správou pre našu univerzitu a tiež dôležitým signálom pre ostatné univerzity, že sa to dá. Je to veľký úspech, sme hrdí na našu Prírodovedeckú fakultu UK, ako aj na pána Michala Májeka. Ako vedenie univerzity sa budeme snažiť vytvárať také podmienky, ktoré umožnia ďalšie podobné úspechy v čo najkratšom čase.“ 

Zdroj: https://uniba.sk; https://tech.sme.sk, zverejnené: 27. 2. 2023, autor: rpa