Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hlavná prekážka asociácie Spojeného kráľovstva k Horizontu Európa bola odstránenáZdroj: Brussels Times

Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva dosiahli politickú dohodu o Windsorskom rámci. Ide o komplexný súbor spoločných riešení, ktoré majú definitívne vyriešiť skutočné problémy všetkých komunít v Severnom Írsku a zároveň chrániť integritu jednotného trhu EÚ. Tieto praktické a udržateľné riešenia predstavujú novú cestu vpred v súvislosti s Protokolom o Severnom Írsku a zabezpečujú právnu zrozumiteľnosť a predvídateľnosť pre ľudí a podniky v Severnom Írsku. Riešeniami sa dosahuje správna rovnováha medzi flexibilitou a účinnými zárukami ochrany jednotného trhu EÚ. Spočívajú predovšetkým na nových dohodách o výmene údajov, opatreniach v oblasti ciel, agropotravinárstva, liekov, DPH a spotrebných daní, štátnej pomoci, ako aj na osobitných nástrojoch, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby boli hlasy obyvateľov Severného Írska lepšie vypočuté v konkrétnych otázkach, ktoré sú pre komunity obzvlášť dôležité. Na dosiahnutí tejto dohody sa významne podieľal aj slovenský komisár Maroš Šefčovič, ktorý zastupoval EÚ v Rade pre partnerstvo zriadenej Dohodou o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Významným dôsledkom tejto politickej dohody v kontexte európskej vedy, výskumu a inovácií je začatie procesu asociácie Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa. Stane sa tak po schválení a ratifikácii Windsorského rámca v Spojenom kráľovstve.

Viac informácií:

Zverejnené 3.3.2023, slord