Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotenie Európskej stratégie pre univerzityEurópska komisia a členské štáty EÚ sa pred rokom dohodli na Európskej stratégii pre univerzity (ES4U), ktorá posilňuje postavenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pre budúcnosť Európy.

Cieľom stratégie je :

 • podporiť a umožniť univerzitám prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam;
 • prosperovať a prispieť k odolnosti a obnove Európy;
 • vytvoriť skutočný európsky rozmer v sektore vysokoškolského vzdelávania, ktorý bude založený na spoločných hodnotách;
 • uznávať excelentnosť a inklúziu ako charakteristický znak európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Stratégia určila 4 hlavné iniciatívy, ktoré majú posunúť nadnárodnú spoluprácu na novú úroveň intenzity a rozsahu.

 • 1. Ďalšie rozšírenie iniciatívy európskych univerzít na 60 s viac ako 500 univerzitami do polovice roka 2024;
 • 2. Pracovanie na tvorbe právneho štatútu pre združenia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do polovice roka 2024;
 • 3.  Preskúmanie možností na zavedenie spoločného európskeho titulu k zníženiu byrokracie a uznaniu nadnárodných skúseností do polovice 2024;
 • 4. Rozšírenie iniciatívy európskeho preukazu študenta zavedením jedinečného európskeho identifikátora študenta, ktorý bude k dispozícií všetkým študentom do polovice 2022.

Po roku sa vo všetkých štyroch iniciatívach dosiahol pokrok:

 • 1. Vznik 44 aliancií európskych univerzít podporovaných programom Erasmus+, ktoré zahŕňajú 340 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej Európy;
 • 2. Testovanie nástrojov spolupráce EÚ, umožňujúcich európsky právny štatút pre aliancie vysokoškolských inštitúcií;
 • 3. Zapojenie 90 univerzít a 17 ministerstiev do 10 pilotných projektov programu Erasmus+, ktoré vyvíjajú spoločnú európsku značku diplomov;
 • 4. Zavedenie jedinečného európskeho identifikátora študenta, ktorý uľahčí študentom a zapojeným inštitúciám bezproblémovú mobilitu – Iniciatíva Európsky preukaz študenta.

Medzi ďalšie kľúčové výsledky ES4U patria:

 • Krajiny EÚ prijali na návrh Komisie Európsky prístup k mikrocertifikátom pre celoživotné vzdelávanie;
 • Erasmus+ podporuje viac ako 100 000 stáží za akademický rok;
 • Výzvy programu Erasmus+ sú teraz otvorené pre nové inovatívne prístupy k učeniu a vyučovaniu vrátane živých laboratórií, študentských inkubátorov atď.;
 • Digitálna Európa podporuje multidisciplinárne kurzy v oblasti umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, mikroelektroniky a vysokovýkonnej výpočtovej techniky;
 • Európska komisia zavádza v rámci programu Erasmus+ pečať excelentnosti (Seal of Excellence);
 • Nová študentská charta Erasmus, ktorá zvyšuje povedomie mobilných študentov o ich právach a povinnostiach súvisiacich s akademickou slobodou, hodnotami a integritou;
 • Finančná podpora programu Horizont Európa pre sieť odborníkov v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií s cieľom riešiť nedostatočné zastúpenie žien v oblastiach STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika);
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) inicioval vo februári 2022 založenie Európskej akadémie pre batérie s rozpočtom 10 miliónov eur;
 • Komisia iniciovala program MSCA4Ukraine na podporu štipendijného programu pre vysídlených výskumných pracovníkov z Ukrajiny (na doktorandskej a post-doktorandskej úrovni), aby mohli pokračovať vo svojej práci v hostiteľskej organizácii v Európe. Prvé štipendiá sa začnú poskytovať v apríli 2023.

Viac informácií:

Zverejnené 18.4.2023, slord