Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotenie pilotného projektu paušálnych platieb v programe Horizont 2020Európska komisia spustila pilotný projekt paušálneho financovania (lump sum funding) v rámci programu Horizont 2020 s cieľom zjednodušiť vykazovanie nákladov. Tento prístup odstraňuje všetky povinnosti týkajúce sa vykazovania skutočných nákladov, časových výkazov a následných finančných auditov.

Testovanie pilotného projektu prebiehalo v rokoch 2018 až 2020 a nedávno zverejnená správa ho nielen podrobnejšie predstavuje, ale aj zhromažďuje komplexnú spätnú väzbu, ktorá sa zbierala už od jeho začiatku.

Jednou z hlavných silných stránok projektu uvedených v správe je, že pilotný projekt paušálnych súm splnil svoje hlavné ciele, a to zjednodušiť administratívu a presunúť pozornosť na obsah projektov. Avšak, sú potrebné ešte ďalšie zlepšenia. Väčšina považuje za vhodné viazať platby na dokončenie pracovných balíkov, ale viaceré jednotlivé pripomienky poukázali na možné negatívne účinky tohto prístupu.

Ďalším bodom v spätnej väzbe bolo, že paušálne financovanie by malo vplyv na vytváranie konzorcií, pričom by mohlo dochádzať k uprednostňovaniu už známych a dôveryhodných partnerov.

Celú správu si môžete prečítať tu.

Zverejnené 12.10.2021, slord