Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Hodnotiaca tabuľka investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja 2022Hlavným cieľom hodnotiacej tabuľky investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ (ďalej len „hodnotiaca tabuľka“) je porovnať výkonnosť priemyselných odvetví zameraných na inovácie s hlavnými svetovými partnermi a poskytnúť databázu investícií do výskumu a vývoja, ktorú môžu spoločnosti, investori a tvorcovia politík použiť na porovnanie výkonnosti jednotlivých spoločností s najlepšími svetovými konkurentmi v ich odvetviach.

V tabuľke výsledkov sa analyzuje 2500 spoločností, ktoré v roku 2021 investovali najväčšie sumy do výskumu a vývoja na celom svete. Každá z týchto spoločností so sídlom v 41 krajinách a viac ako 900 tisíc dcérskymi spoločnosťami po celom svete investovala v roku 2021 do výskumu a vývoja v priemere viac ako 48,5 milióna eur. Celkové investície všetkých 2500 spoločností predstavovali 1093,9 mld. eur, čo je suma zodpovedajúca 86 % svetového výskumu a vývoja financovaného podnikmi a prvýkrát prekročila hranicu bilión eur.

Do prvej 2500-ky patrí 361 spoločností so sídlom v , na ktoré pripadá 17,6 % celkových investícií do výskumu a vývoja, 822 spoločností z USA (40,2 %), 678 čínskych spoločností (17,9 %), 233 japonských spoločností (10,4 %) a 406 spoločností zo zvyšku sveta (RoW, 13,9 % výskumu a vývoja). Do skupiny RoW patria spoločnosti z Južnej Kórey (53), Švajčiarska (55), Spojeného kráľovstva (95), Taiwanu (84) a spoločnosti so sídlom v ďalších 18 krajinách.

Na celosvetovej úrovni hodnotiaca tabuľka poukazuje na prehlbovanie globálnych technologických pretekov v štyroch kľúčových odvetviach, ktoré predstavujú viac ako tri štvrtiny celkového výskumu a vývoja hodnotiacej tabuľky: výrobcovia informačných a komunikačných technológií (ICT) (22,6 %), zdravotníctvo (21,5 %), služby ICT (19,8 %) a automobilový priemysel (13,9 %). Rast výskumu a vývoja v štyroch kľúčových odvetviach bol vyšší v prípade amerických a čínskych spoločností ako v prípade spoločností z hodnotiacej tabuľky EÚ. Firma, ktorá v rámci EÚ investuje najviac do výskumu a vývoja je Volkswagen.

Rozšírená vzorka 1000 spoločností EÚ obsahuje značný počet malých a stredných podnikov v odvetviach zdravotníctva a ICT s povzbudivými trendmi v roku 2021. Táto dobrá základňa je vynikajúcim nástrojom pre Nový európsky inovačný program, ktorý sa okrem iného zaoberá vytváraním a rastom firiem v oblasti nových technológií a spúšťaním vedľajších účinkov medzi sektormi.

V tejto správe sa analyzuje výskum a vývoj, patenty a ďalšie ukazovatele finančnej výkonnosti spoločností za posledné roky so zameraním na porovnateľnú výkonnosť spoločností v EÚ a ich globálnych partnerov. Z umiestnenia spoločností v oblasti zelených technológií (nízkouhlíkové technológie v energeticky náročných odvetviach a technológie obehového hospodárstva) založeného na patentoch vyplýva, že spoločnosti EÚ a USA v hodnotiacej tabuľke vedú v oblasti patentov s vysokou hodnotou a EÚ vedie aj v oblasti vynálezov relevantných pre obehové hospodárstvo.

Okrem toho táto hodnotiaca tabuľka analyzuje aj výsledky na úrovni firiem, ktoré sumarizujú výkonnosť spoločností v oblasti príslušných cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) OSN. Spoločnosti so sídlom v EÚ dosiahli najvyššie skóre vo väčšine cieľov udržateľného rozvoja a zaznamenali pokrok vo všetkých oblastiach. Z odvetvového hľadiska dosiahli spoločnosti z hodnotiacej tabuľky pôsobiace v automobilovom a chemickom odvetví v priemere vysoký pokrok v plnení cieľov udržateľného rozvoja.

Výsledky tejto správy odhaľujú výzvy a príležitosti pre EÚ, ktorá sa snaží zlepšiť svoje technologické kapacity a oživiť svoju priemyselnú základňu v kontexte rastúceho tlaku globálnej konkurencie a prebiehajúcej ekologickej a digitálnej transformácie.

Viac informácií:

Zverejnené: 15.12.2022, slord