Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Cluster 2 Networking Platform otvorená pre výzvy 2024Horizon Europe Cluster 2 sieťovacia platforma na hľadanie projektových partnerov je otvorená už aj pre výzvy na rok 2024.

Net4Society, medzinárodná sieť národných kontaktných bodov pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, pripravila platformu na vyhľadávanie projektových partnerov v tejto oblasti. 

Registrácia na B2Match platforme je otvorená do 31. decembra 2023.

Otvorenie výziev pre tento klaster je predbežne plánované na 4. októbra 2023 a zatvorenie na 7. februára 2024.

Klaster 2 má za cieľ napĺňať priority EÚ zamerané na posilnenie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí majú záujem podať projektový návrh buď ako koordinátor alebo zúčastniť sa projektu ako partner. V tomto prípade máte možnosť vopred si dohodnúť on-line stretnutia s inými účastníkmi a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch.

Hlavné tematické okruhy:

  • Demokracia a správa vecí verejných
  • Európske kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel
  • Sociálne a ekonomické transformácie

Prečo sa zúčastniť? Máte možnosť:

  • Prezentovať, diskutovať a vytvoriť nové projektové návrhy na medzinárodnej úrovni
  • Získať nové medzinárodné kontakty a iniciovať spoluprácu
  • Vytvoriť kvalitné partnerstvá v súvislosti s otvorenými výzvami pre Horizont Európa, Klaster 2
  • Vytvoriť partnerské siete a konzorciá

Pre viac informácií môžete kontaktovať príslušné NCP – Elena Žáková.

Zdroj: B2Match, 31.5.2023, elz