Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe: Európska komisia založila nové výkonné agentúry



Vykonávacím rozhodnutím z dňa 12. februára 2021 vytvorila Európska komisia (EK) šesť nových výkonných agentúr EK. Svoju činnosť budú vykonávať od 1. apríla 2021 do 31. decembra 2028. Medzi ich úlohy patrí okrem iného implementácia programu Horizon Europe po administratívnej stránke.

Patria tam tieto agentúry:

  1. Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA, bývalá INEA): Správa Klastra 5 (Klíma, energetika a mobilita) programu Horizon Europe.
  2. Európska výkonná agentúra pre výskum (EREA, bývalá REA) bude spravovať Akcie Marie-Skłodowska-Curie; Výskumné infraštruktúry; Klaster 2 (Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť); Klaster 3 (Civilná bezpečnosť pre spoločnosť); Klaster 6 (Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie); Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti; Reforma a zlepšenie európskeho systému výskumu a inovácií.
  3. Európska výkonná agentúra Európskej rady pre inovácie a pre malé a stredné podniky (EISMEA, bývalá EASME): Správa Európskej rady pre inovácie (EIC) a Európskych inovačných ekosystémov (EIE).
  4. Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA): program Erasmus+ a program Kreatívna Európa.
  5. Európska výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA): Európska rada pre výskum (ERC).
  6. Novo vytvorená Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitálne médiá (EHDEA) bude mať na starosti Klaster 1 (Zdravie) a Klaster 4 (Digitalizácia, priemysel a vesmír). Ďalšími oblasťami je program verejného zdravia EU4Health, program Digitálna Európa a Nástroj na prepájanie Európy (CEF). EHDEA bude svoju činnosť vykonávať od 16. februára do 31. decembra 2028.

Súčasťou portfólia Európskej výkonnej agentúry pre výskum (EREA) je okrem iného implementácia výskumného programu Výskumného fondu uhlia a ocele (RFCS). EREA je naďalej zodpovedná za všeobecné administratívne a logistické podporné služby, najmä za Ústredné služby pre validáciu (SEDIA), plánovanie výziev pre všetky programy a služby, ktoré sa zúčastňujú na eGrantoch, a za odborné riadenie.

V správe projektov a podporných opatrení zo 7. rámcového programu a 8. rámcového programu Horizont 2020 budú pokračovať príslušné nové agentúry.

Viac informácií:

Zverejnené 18.3.2021, slord