Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizont 2020 praktické pokyny pre žiadateľovPríručku pripravili Radoslav Delina, Tomáš Sabol a Martin Dujčák. Je určená všetkým záujemcom o účasť v projektoch Horizontu 2020.

Horizon 2020 praktické pokyny pro žadatele