Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

IGLO ERA in Action: Prvé skúsenosti s Horizontom 2020Workshopu sa zúčastnili zástupcovia výskumných organizácií z viacerých členských a asociovaných krajín, ako aj z Európskej komisie. Cieľom workshopu bolo otvoriť diskusiu k prvým skúsenostiam, ktoré majú výskumníci v Horizonte 2020. Diskusia sa zamerala na štyri základné oblasti:

  1. Definovanie výziev v pracovnom programe
  2. Technické apsekty Participant Portalu
  3. Hodnotenie projektov
  4. Zrozumiteľnosť právnych dokumentov, príručiek a modelovej grantovej zmluvy.

Závery z workshopu si môžete stiahnuť tu.