Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Iliana Ivanova nastupuje na pozíciu komisárky EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládežPo predchádzajúcom vypočutí jej vymenovanie dňa 12. septembra 2023 schválil Európsky parlament.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dňa 12. septembra 2023 schválili vymenovanie Iliany Ivanovej za novú komisárku pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Samotnému vymenovaniu predchádzalo vypočutie dezignovanej komisárky Illiany Ivanovej pred Výborom EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)Výborom EP pre kultúru a vzdelávanie (CULT) dňa 5. septembra, s cieľom posúdiť vhodnosť a pripravenosť tejto kandidátky prevziať portfólio, ktoré zahŕňa inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Pri tejto príležitosti mala Ivanova možnosť presvedčiť Parlament o jej rozsiahlych odborných znalostiach a oboznámenosti s komplexnosťou a významom tohto portofólia, ako aj o jej výnimočných komikačných schopnostiach.

Po vypočutí dostala Ivanova od oboch výborov priaznivé hodnotenie. Toto stanovisko následne potvrdila Konferencia predsedov výborov Parlamentu, Konferencia predsedov a celý Parlament. Pri 600 odovzdaných hlasoch hlasovalo v tajnom hlasovaní 522 poslancov za, 51 sa zdržalo a 27 hlasovalo proti. Ivanova bola nominovaná do tejto funkcie koncom júna po tom, čo sa predchádzajúca komisárka Mariya Gabriel vzdala svojej funkcie, aby viedla koaličné rokovania v rodnom Bulharsku. Ivanova bola v tom čase členkou Európskeho dvora audítorov. Predtým pôsobila ako poslankyňa EP a bola podpredsedníčkou Výboru EP pre rozpočtovú kontrolu.

Vytýčenie priorít a očakávania relevantných strán vo vedecko-výskumnej komunite

Kľúčovou prioritou Ivanovej ako komisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež naďalej zostáva  implementácia sedemročného programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa.  Dôležitými však budú aj ďalšie aktivity, ako zabezpečenie investičných tokov pre prelomový výskum a inovácie, rozvoj Európskeho výskumného priestoru (ERA) v spolupráci s členskými štátmi, implementácia Novej európskej agendy pre kultúru, ktorá podporuje kreatívny priemysel v rámci programu Kreatívna Európa, a mnohé iné.

Ivanova tiež zdôraznila mimoriadny význam zabezpečenia konzistentného financovania výskumu a inovácií a zefektívnenia procesov programu Horizont Európa,  najmä prostredníctvom širšieho zavedenia paušálneho financovania, ktoré už teraz čiastočne nahradilo tradičné vykazovanie skutočných nákladov v druhom pilieri programu financujúcom rozsiahle kolaboratívne projekty. Ivanova vidí potenciál na rozšírenie tejto uvoľnenejšej formy financovania aj do piliera 1 a 3.

Členovia bruselskej výskumnej komunity očakávajú, že nová komisárka využije svoj čas vo funkcii na to, aby proaktívne usmerňovala strategický smer počiatočných fáz vývoja nasledujúceho, 10. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, ktorý sa má spustiť v roku 2028, pričom mnohí volajú po výraznejšom zameraní sa na výkonnosť strednej a východnej Európy. O ďalších očakávaniach bruselskej komunity si môžete prečítať v tomto článku.

Pred nástupom do funkcie komisárky musí Ivanova najprv formálne zriadiť svoj kabinet.

Viac informácii:

Zverejnené 14.9. 2023, slord