Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

IMI 2 spustila nástroj na hľadanie partnerov do decembrovej výzvyInnovative Medicine Initiative poskytuje online nástroj na hľadanie partnerov – jednotlivcov, organizácií a podnikov, ktoré majú záujem o participáciu v IMI projektov.  IMI 2 Partner search bol aktualizovaný o kľúčové slová a témy, ktoré sa týkajú najmä decembrovej výzvy „Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers“

Okrem samotného IMI nástroja, je tiež možnosť hľadať potenciálnych projektových partnerov na potrále CORDIS a tiež na platforme Fit for Health 2.0ktorá pokrýva témy týkajúce sa spoločenskej výzvy Zdravie, demografické zmeny a kvalita života v rámci Horizontu 2020.