Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné podujatia k misiám EÚEurópska komisia v súčasnosti organizuje online informačné podujatia k viacerým z misií EÚ, ktoré boli oficiálne spustené koncom septembra 2021.

Dňa 1. októbra 2021 sa uskutočnil online seminár o misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Záznam, prezentácie a zoznam otázok a odpovedí z tohto podujatia sú k dispozícii pod odkazom nižšie. Európska komisia tiež uverejnila informačný balík pre mestá, ktoré majú záujem o účasť na aktivitách v rámci tejto misie.

Dňa 23. novembra sa uskutoční online informačný seminár k misii „Adaptácia na zmenu klímy“ a 24. novembra 2021 k misii „Rakovina“ a iniciatíve „Európsky plán na boj proti rakovine“. Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na príslušnom odkaze nižšie.

Dňa 21. októbra 2021 boli zverejnené aj správy o výhľade k jednotlivým misiám, ktoré boli vypracované na podporu implementácie misií.

Viac informácií:

Zverejnené 5.11.2021, slord