Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň CBE JU 2024 v BruseliDňa 23. apríla 2024 sa v Bruseli uskutoční Informačný deň CBE JU, na ktorom sa môžu účastníci dozvedieť všetky potrebné informácie o predkladaní návrhov projektov a zapojiť sa do networkingu.

Súčasťou programu sú

  • Informácie o výzvach CBE JU 2024
  • Priority výziev CBE JU
  • Rozsah tém výziev na rok 2024
  • Predkladanie a hodnotenie návrhov v rámci výziev
  • Pravidlá a podmienky riadenia výziev
  • Špecifické požiadavky na výzvy CBE JU
  • Ako napísať dobrý návrh
  • Skúsenosti získané z výziev na roky 2022 – 23
  • Otázky a odpovede

Na toto podujatie je nutná registrácia.

Rovnako sa môžete registrovať aj na online networking platforme, kde je môžete prezentovať svoju organizáciu, predstaviť svoje projektové nápady, hľadať partnerov, ponúkať svoje služby, no najmä nadviazať kontakty s ostatnými členmi komunity CBE JU. Registrácia na platforme je umožnená až do uzávierky predkladania výziev, a teda 18. septembra 2024.

Viac informácií

CBE JU Info Day 2024